Witamy, Gość
Nazwa użytkownika: Hasło: Zapamiętaj mnie

XII Tradycji AA

Dwanaście Tradycji AA odnosi się do życia Wspólnoty,Określają one metody,za pomocą których AA utrzymuje jedność wewnętrzną oraz kształtuje swoje stosunki ze Światem zewnętrznym.Przedstawiają w jaki sposób AA żyje i rozwija się.
Przebudzeni duchowo w rezultacie tych Kroków, staraliśmy się nieść posłanie innym alkoholikom i stosować te zasady we wszystkich naszych poczynaniach.
1 Wątek 4 Odpowiedzi
Ostatni Post: Tradycja I
przez radek
2013/02/05 05:55
Jedynym i Najważniejszym autorytetem w naszej Wspólnocie jest miłujący Bóg,jakkolwiek może się on wyrażać w sumieniu każdej grupy.Nasi przewodnicy są tylko zaufanymi sługami,oni nami nie rządzą.
1 Wątek 3 Odpowiedzi
Ostatni Post: Tradycja II
przez radek
2013/02/05 06:30
Jedynym warunkiem przynależności do AA jest pragnienie zaprzestania picia.
1 Wątek 8 Odpowiedzi
Ostatni Post: Tradycja III
przez tadektar
2015/03/26 17:58
Każda grupa powinna być niezależna we wszystkich sprawach,z wyjątkiem tych,które dotyczą innych grup lub AA jako całości.
1 Wątek 2 Odpowiedzi
Ostatni Post: Tradycja IV
przez Norbi
2012/10/09 11:06
Każda grupa ma jeden główny cel: nieść posłanie alkoholikowi,który wciąż jeszcze cierpi.
1 Wątek 2 Odpowiedzi
Ostatni Post: Tradycja V
przez Norbi
2012/10/10 06:27
Grupa AA nigdy nie powinna popierać,finansować ani użyczać nazwy AA żadnym pokrewnym ośrodkom ani jakimkolwiek przedsięwzięciom,ażeby problemy finansowe,majątkowe lub sprawy ambicjonalne nie odrywały nas od głównego celu.
1 Wątek 4 Odpowiedzi
Ostatni Post: Tradycja VI
przez Norbi
2012/10/10 06:34
Każda grupa AA powinna być samowystarczalna i nie powinna przyjmować dotacji z zewnątrz.
2 Wątek 14 Odpowiedzi
Ostatni Post: Tradycja VII
przez Norbi
2012/10/26 07:48
Działalność we Wspólnocie AA powinna na zawsze pozostać honorowa,dopuszcza się jednak zatrudnianie niezbędnych pracowników w służbach AA.
1 Wątek 2 Odpowiedzi
Ostatni Post: Tradycja VIII
przez Norbi
2012/12/20 04:59
Anonimowi Alkoholicy nie powinni nigdy stać się organizacją; dopuszcza się jednak tworzenie służb i komisji bezpośrednio odpowiedzialnych wobec tych,którym służą.
1 Wątek 3 Odpowiedzi
Ostatni Post: Tradycja IX
przez Norbi
2012/12/20 05:06
Anonimowi Alkoholicy nie zajmują stanowiska wobec problemów spoza wspólnoty,a żeby imię AA nigdy nie zostało uwikłane w publiczne polemiki..
1 Wątek 3 Odpowiedzi
Ostatni Post: Tradycja X
przez radek
2012/10/03 11:19
Nasze oddziaływanie na zewnątrz opiera się na przyciąganiu, a nie na reklamowaniu, musimy zawsze zachowywać osobistą anonimowość wobec prasy radia i filmu.
1 Wątek 4 Odpowiedzi
Ostatni Post: Tradycja XI
przez Norbi
2012/12/03 07:31
Anonimowość stanowi duchową podstawę wszystkich naszych tradycji przypominając nam zawsze o pierwszeństwie zasad przed osobistymi ambicjami.
1 Wątek 3 Odpowiedzi
Ostatni Post: Tradycja XII
przez radek
2012/12/04 06:05

Nagłówek forum

Dwanaście Tradycji AA odnosi się do życia Wspólnoty,Określają one metody,za pomocą których AA utrzymuje jedność wewnętrzną oraz kształtuje swoje stosunki ze Światem zewnętrznym.
Przedstawiają w jaki sposób AA żyje i rozwija się.

Wpisy w forum: XII Tradycji AA