Anonimowi   Alkoholicy

 Maj 1935 roku. Dwaj mężczyźni: Bill Wilson i Bob Smith spotykają się, rozmawiają i szybko zauważają, że łączy ich skłonność do alkoholowej autodestrukcji. A gdyby tak zaczęli spotykać się regularnie, wymieniać doświadczenia, dzielić się odczuciami, służyć sobie wzajemnie radą, wspierać się pomagać w chwilach kryzysu, zamiast słuchać rad płatnych pseudo ekspertów - to, kto wie, może udałoby im się wspólnie okiełznać tego potwor
I to wszystko, tylko tyle.

Ale jak się okazało, układ jaki zawarli zapoczątkował lawinę wydarzeń, która z czasem doprowadziła do powstania wspólnoty Anonimowych Alkoholików. Decydującym dla nich odkryciem było to, że alkoholik nie potrzebuje alkoholu, potrzebuje drugiego alkoholika.
Cześć, fajnie że przyszedłeś
Spotykając się w AA po raz pierwszy, alkoholik dowiaduje się, że zaproszono go do udziału w doświadczeniu, jakim jest wychodzenie z nałogu i że będzie

w nim uczestniczył nie w charakterze pacjenta, ale na równych prawach z innym.                                                   

 

 

                                                                                        Al-anon

 

Al-Anon nie jest związany z żadną sektą, wyznaniem, ugrupowaniem politycznym, organizacją lub z jakąkolwiek instytucją. Nie bierze udziału w żadnych sporach. W sprawach nie dotyczących wspólnoty, Al-Anon nie zajmuje żadnego stanowiska, nie popiera ich ani nie odrzuca.

W Al-Anon nie ma składek członkowskich. Al-Anon jest samowystarczalny dzięki dobrowolnym datkom uczestników spotkania.Grupy Rodzinne Al-Anon są wspólnotą krewnych i przyjaciół alkoholików. Istnieją one w tym celu, aby rozwiązywać wspólne problemy przez dzielenie się swoim doświadczeniem, siłą i nadzieją. Jesteśmy przekonani, że alkoholizm jest chorobą rodzinną i że zmiana naszego nastawienia może przyczynić się do jej wyleczenia.

 

                                                                          

                                                                      Dorosłe Dzieci Alkoholików

  To ludzie którzy dorastali w domu z przynajmniej jednym rodzicem alkoholikiemm ich życie i rozwój zostały znacząco naruszone przez to doświadczenie.

 Większość dzieci które dorastały w takich warunkach w pewnym sensie, w wielu kwestiach, nigdy nie dorosły . Dorosłe Dzieci Alkoholików odczuwają skutki uzależnienia rodziców i dorastanie w patologicznych warunkach, nierzadko przez całe życie. W tym zagadnieniu przybliżymy co to jest DDA i najczęstsze problemy z jakimi się spotykają. Istnieje wiele fachowej literatury i placówek zajmujących się problemami i terapią ludzi dotkniętych tym „syndromem”. DDA mają swoje grupy wsparcia, tak jak alkoholicy często potrzebują terapii i pomocy psychologa.
Nie ulega wątpliwości, że najbardziej poszkodowane w rodzinach z problemem alkoholowym są dzieci.
Sytuacja panująca w dysfunkcjonalnej rodzinie zmusza je do odgrywania różnych ról.Są to różne sposoby reagowania na świat, które wynikają z postaw obronnych wobec zagrożeń, jakie stwarza patologiczna rodzina z problemem alkoholowym.
To jest opis a nie oskarżenie .Jeśli czujesz, że mowa tu o Tobie jeśli miałeś lub masz rodzica alkoholika zacznij od literatury.